1. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 47. Ayeti

1
ileyhi
ona
2
yureddu
döndürülür, reddedilir
3
ilmu es sâati
o saatin ilmi
4
ve mâ tahrucu
ve çıkmaz
5
min
den
6
semerâtin
ürünler, meyveler
7
min
den
8
ekmâmi-hâ
onun tomurcukları
9
ve mâ tahmilu
ve taşımaz, hamile kalmaz
10
min unsâ
(kadınlardan) bir kadın
11
ve lâ tedau
ve koyamaz, doğuramaz
12
illâ
den başka, hariç, olmaksızın, olmadan
13
bi ilmi-hi
onun ilmi ile
14
ve yevme
ve gün
15
yunâdî-him
onlara seslenilir
16
eyne
nerede
17
şurekâî
benim ortaklarım
18
kâlû
dediler
19
âzennâ-ke
20
yok
21
min-nâ
bizden
22
min şehîdin
bir şahit
1. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 48. Ayeti

1
ve dalle
ve saptı, uzaklaşıp gitti
2
an-hum
onlardan
3
şey
4
kânû
oldular
5
yed’ûne
tapıyorlar
6
min kablu
önceden
7
ve zannû
ve kuvvetle zannettiler (anladılar)
8
yok, olmaz
9
lehum
onlar için
10
min mahîsın
kaçacak yerden
1. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 49. Ayeti

1
lâ yes’emu
bıkmaz, usanmaz
2
el insânu
insan
3
min duâi
duadan, istekten
4
el hayri
hayır
5
ve in
ve şâyet, eğer
6
messe-hu
ona dokundu
7
eş şerru
şerr, kötülük
8
fe yeûsun
o zaman yeise kapılır, üzülür
9
kanûtun
ümitsiz olur
1. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 50. Ayeti

1
ve le
ve elbette, mutlaka
2
in
şâyet, eğer
3
ezaknâ-hu
ona tattırdık
4
rahmeten
bir rahmet
5
min-nâ
bizden
6
min
den
7
ba’di
sonra
8
darrâe
şiddetli darlık, zarar
9
messet-hu
ona dokundu
10
le
mutlaka, elbette
11
yekûlenne
mutlaka söyler
12
hâzâ
bu
13
benim
14
ve mâ ezunnu
ve ben sanmıyorum
15
es sâate
o saat
16
kâimeten
kaim olan, vuku olan
17
ve le in
ve eğer, şâyet
18
ruci’tu
döndürüldüm
19
ilâ rabbî
Rabbime
20
inne
muhakkak ki, mutlaka
21
benim
22
inde-hu
onun yanında
23
le
mutlaka, gerçekten
24
el husnâ
güzellik
25
fe
böylece, artık, o zaman
26
le
elbette, mutlaka
27
nunebbi
haber vereceğiz
28
enne
olduğunu (muhakkak)
29
ellezîne
onlar
30
keferû
inkâr ettiler
31
bimâ
şeyi
32
amilû
yaptılar
33
ve le
ve elbette, mutlaka
34
nuzîkanne-hum
onlara mutlaka tattıracağız
35
min
den
36
azâbin
azap
37
galîzin
galiz, dehşetli