4. Hîzb, Zümer Sûresi

Zümer Suresi 19. Ayeti

1
e
mi
2
fe
böylece, öyleyse
3
men
kimse, kişi
4
hakka
hak oldu
5
aleyhi
ona, onun üzerine
6
kelimetu
kelime
7
el azâbi
azap
8
e
mi
9
fe
böylece, öyleyse
10
ente
sen
11
tunkızu
kurtarırsın
12
men
kimse, kişi
13
de, içinde
14
en nâri
ateş
4. Hîzb, Zümer Sûresi

Zümer Suresi 20. Ayeti

1
lâkin
lâkin, fakat
2
ellezîne
o kimseler, onlar
3
ittekav
takva sahibi oldular
4
rabbe-hum
onların Rab’leri
5
lehum
onlar için, onlara vardır
6
gurefun
köşkler, yüksek makamlar
7
min
den
8
fevkı-hâ
onun üstü
9
gurefun
köşkler, yüksek makamlar
10
mebniyyetun
bina edilmiş, inşa edilmiş
11
tecrî
akar
12
min
den
13
tahti-hâ
onun altı
14
el enhâru
nehirler
15
va’dallâhi (va’de allâhi)
Allah’ın vaadi
16
lâ yuhlifu
ihtilâf etmez, dönmez
17
allâhu
Allah
18
el mîâde
vaadedilen, vaad
4. Hîzb, Zümer Sûresi

Zümer Suresi 21. Ayeti

1
e
2
lem tere
sen görmedin
3
enne
olduğunu
4
allâhe
Allah
5
enzele
indirdi
6
min
den
7
es semâi
sema, gökyüzü, gök
8
mâen
su
9
fe
böylece
10
seleke-hu
onu sokar, içine akıtır
11
yenâbîa
yerden fışkıran su kaynağı, pınarlar
12
de, içinde
13
el ardı
arz, yeryüzü, yer
14
summe
sonra
15
yuhricu
çıkarır
16
bi-hi
onunla
17
zer’an
ekin
18
muhtelifen
muhtelif, çeşitli
19
elvânu-hu
onun renkleri
20
summe
sonra
21
yehîcu
kurur
22
fe
böylece, artık
23
terâ-hu
onu görürsün
24
musferren
sararmış olan
25
summe
sonra
26
yec’alu-hu
onu kılar, yapar
27
hutâmen
kuru ot, çer çöp
28
inne
muhakkak
29
de, içinde
30
zâlike
işte bu, bu
31
le
elbette, mutlaka
32
zikrâ
zikir, ibret
33
li
için
34
ulî el elbâbi
ulûl’elbab, daimî zikir sahipleri