4. Hîzb, Sâd Sûresi

Sâd Suresi 27. Ayeti

1
ve mâ halaknâ
ve biz yaratmadık
2
es semâe
sema, gökyüzü
3
ve el arda
ve arz, yeryüzü
4
ve mâ
ve şeyler
5
beyne-humâ
ikisi arasında
6
bâtılen
bâtıl, boş
7
zâlike
bu, işte bu
8
zannu
zan
9
ellezîne
kimseler, onlar
10
keferû
inkâr ettiler, küfrettiler
11
fe
böylece, artık
12
veylun
vay haline, yazıklar olsun
13
li ellezîne
kimselere, onlara
14
keferû
inkâr ettiler
15
min
den
16
en nâri
ateş
4. Hîzb, Sâd Sûresi

Sâd Suresi 28. Ayeti

1
em
yoksa, veya, hem de, ya da, hiç
2
nec’alu
biz, kıldık, yaptık
3
ellezîne
kimseler, onlar
4
âmenû
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
5
ve amilû es sâlihâti
ve salih amel, nefs tezkiyesi yaptılar
6
ke
gibi, aynı, bir, eşit
7
el mufsidîne
fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar gibi,
8
de
9
el ardı
yeryüzü
10
em
yoksa, veya, hem de, ya da
11
nec’alu
kıldık, yaptık
12
el muttekîne
muttekiler, takva sahipleri
13
ke
gibi, aynı, bir, eşit
14
el fuccâri
facirler, cehennemlikler
4. Hîzb, Sâd Sûresi

Sâd Suresi 29. Ayeti

1
kitâbun
kitap
2
enzelnâ-hu
onu biz indirdik
3
ileyke
sana
4
mubârekun
mübarek
5
li yeddebberû
tedbir alsınlar, sonunu düşünsünler diye
6
âyâti-hi
onun âyetleri
7
ve li yetezekkere
ve tezekkür etsinler diye
8
ulû el elbâbi
ulûl’elbâb, daimî zikirdeki kimseler
4. Hîzb, Sâd Sûresi

Sâd Suresi 30. Ayeti

1
ve vehebnâ
ve biz bağışladık
2
li dâvûde
Davut’a
3
suleymâne
Süleyman
4
min ebsâri-him
gözlerinden, bakışlarından, bakışlarını
5
el abdu
kul
6
furûce-hum
gerçekten o
7
evvâbun
evvab, Allah’a yönelmiş, Allah’a ruhunu ulaştırmış