1. Hîzb, Ankebût Sûresi

Ankebût Suresi 46. Ayeti

1
ve lâ tucâdilû
ve mücâdele etmeyin
2
ehle el kitâbi
kitap ehli
3
illâ
hariç, den başka
4
bi
ile
5
elletî
ki o
6
hiye
o
7
ahsenu
en ahsen, en güzel olan
8
illâ
hariç, den başka
9
ellezîne
onlar
10
zalemû
zulmettiler
11
min-hum
onlardan
12
ve kûlû
ve deyin
13
âmennâ
biz îmân ettik
14
bi
ile, ona
15
ellezî
ki o
16
unzile
indirildi
17
ileynâ
bize
18
ve unzile
ve indirildi
19
ileykum
size
20
ve ilâhu-nâ
ve bizim ilâhımız
21
ve ilâhu-kum
ve sizin ilâhınız
22
vâhıdun
tek, bir, aynı
23
ve nahnu
ve biz
24
lehu
ona
25
muslimûne
teslim olanlar
1. Hîzb, Ankebût Sûresi

Ankebût Suresi 47. Ayeti

1
ve kezâlike
ve işte böylece
2
enzelnâ
biz indirdik
3
ileyke
sana
4
el kitâbe
kitap
5
fe
böylece
6
ellezîne
onlar
7
âteynâ
biz verdik
8
hum
onlar, onlara
9
el kitâbe
kitap
10
yu’minûne
mü’min olurlar, îmân ederler
11
bihî
ona
12
ve min
ve …den, dan
13
hâulâi
onlar
14
men
kim, kimse, kişi
15
yu’minu
mü’min olur, îmân eder
16
bihî
ona
17
ve
ve
18
mâ yechadu
bile bile inkâr etmez
19
bi âyâti-nâ
âyetlerimizi
20
illâ
den başka, hariç
21
el kâfirûne
kâfirler
1. Hîzb, Ankebût Sûresi

Ankebût Suresi 48. Ayeti

1
ve mâ kunte
ve sen olmadın
2
tetlû
okuyorsun
3
min kabli-hi
ondan önce
4
min kitâbin
kitaptan
5
ve lâ tehuttu-hu
ve onu yazmıyorsun
6
bi yemîni-ke
sağ elinle
7
izen
öyleyse, o zaman, öyle olsa
8
lertâbe (le irtâbe)
mutlaka şüphe ederler
9
el mubtılûne
bâtılda olanlar
1. Hîzb, Ankebût Sûresi

Ankebût Suresi 49. Ayeti

1
bel
hayır
2
huve
o
3
âyâtun
âyetler
4
beyyinâtun
beyan olunan
5
içinde
6
sudûri
göğüsler, sîneler
7
ellezîne
o kimseler
8
ûtû
verilenler
9
el ilme
ilim
10
ve
ve
11
mâ yechadu
bile bile inkâr etmez
12
bi âyâtinâ
âyetlerimizi
13
illâ
hariç, den başka
14
ez zâlimûne
zalimler, zulmedenler