1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 142. Ayeti

1
se
yakında, olacak
2
yekûlu
derler, söylerler
3
es sufehâu
sefihler, kendini bilmeyenler
4
min en nâsi
insanlardan
5
mâ vellâ-hum
onları çeviren nedir
6
an kıbleti-him
kıblelerinden
7
elletî
o ki, ki o
8
kânû
oldular
9
aleyhâ
onun üzerinde
10
kul
de ki
11
lillâhi (li allâhi)
Allah’ın
12
el meşrıku
doğu
13
ve el magrıbu
ve batı
14
yehdî
hidayet eder
15
men
kimse, kişi
16
yeşâu
diler
17
ilâ sırâtın mustakîmin
Sıratı Mustakîm’e, Allah’a ulaştıran yola
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 143. Ayeti

1
ve kezâlike
ve bunun gibi, böylece
2
cealnâ-kum
biz sizi kıldık, yaptık
3
ummeten
bir ümmet, bir topluluk
4
vasatan
vasat, ortada, ifrat ve tefritten uzak
5
li tekûnû
olmanız için, olun diye
6
şuhedâe
şahitler
7
alâ en nâsi
insanlara
8
ve yekûne
ve olsun
9
er resûlu
resûl
10
aleykum
size, sizin üzerinize
11
şehîden
şahit
12
ve mâ ceal-nâ
ve biz yapmadık, kılmadık
13
el kıblete
kıble
14
elletî
o ki, ki o
15
kunte
sen oldun
16
aleyhâ
onun üzerinde
17
illâ
ancak, sadece, hariç
18
li na’leme
bilmemiz için
19
men
kim
20
yettebiu
tâbî olur
21
er resûle
resûl
22
mimmen (min men)
o kimse(ler)den, ondan (onlardan)
23
yenkalibu
geri döner
24
alâ
üzerine, üzerinde
25
akibeyhi
topukları (iki topuğu)
26
ve in kânet
ve eğer olursa, olsa bile
27
le
elbette, gerçekten
28
kebîreten
zor, güç
29
illâ
ancak, hariç
30
alâ
üzerine, … e
31
ellezîne
o kimseler, onlar
32
hedâ
hidayete erdirdi
33
allâhu
Allah’ın
34
ve mâ kâne
ve olmadı, değildir
35
allâhu
Allah
36
li yudîa
zayi edecek, boşa çıkaracak, yok edecek
37
îmâne-kum
sizin îmânınız
38
inne
hiç şüphesiz, muhakkak
39
allâhe
Allah
40
bi en nâsi
insanlara
41
le
mutlaka, elbette
42
raûfun
çok şefkatli
43
rahîmun
çok merhametli, rahmet gönderen
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 144. Ayeti

1
kad
muhakkak, olmuştu
2
nerâ
görüyoruz
3
tekallube
çeviriyorsun
4
vechi-ke
yüzünü
5
fî es semâi
semaya
6
fe le nuvelliye enne-ke
artık seni mutlaka çevireceğiz
7
kıbleten
bir kıbleye
8
terdâ-hâ
ondan razı, hoşnut olacağın
9
fe velli
bundan sonra çevirin
10
veche-ke
yüzünüzü
11
şatra
taraf, yön
12
el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram
13
ve haysu
ve nerede
14
mâ kuntum
siz olursunuz, bulunursunuz
15
fe vellû
öyleyse çevirin
16
vucûhe-kum
yüzlerinizi
17
şatra-hu
onun yönüne, tarafına
18
ve inne
ve hiç şüphesiz, muhakkak
19
ellezîne
o kimseler, onlar
20
ûtû
verildiler
21
el kitâbe
kitap
22
le ya’lemûne
elbette biliyorlar, bilirler
23
enne-hu
onun olduğu
24
el hakku
bir hak, gerçek
25
min rabbi-him
onların Rabbinden
26
ve mâ âllâhu
ve Allah değildir
27
bi gâfilin
gâfil
28
ammâ (an mâ)
şey(ler)den
29
ya’melûne
yapıyorlar
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 145. Ayeti

1
ve le in
ve eğer gerçekten olursa, olsa
2
eteyte
getirsen
3
ellezîne
o kimselere, onlara
4
ûtû
verilenlere
5
el kitâbe
kitap
6
bi kulli
hepsini
7
âyetin
âyet
8
mâ tebiû
tâbî olmazlar
9
kıblete-ke
senin kıblen
10
ve mâ ente
ve sen değilsin
11
bi tâbîın
tâbî olan
12
kıblete-hum
onların kıblesi
13
ve mâ
ve değil
14
ba’du-hum
onların bir kısmı
15
bi tâbîın
tâbî olan
16
kıblete
kıble
17
ba’dın
bazıları, bir kısmı
18
ve le in
ve eğer gerçekten olursa, olsa
19
itteba’te
sen tâbî oldun
20
ehvâe-hum
onların hevaları, nefslerinin arzuları, istekleri
21
min ba’di
sonradan, den sonra
22
mâ câe-ke
sana gelen şey
23
min el ilmi
ilimden, bilgiden
24
inne-ke
muhakkak ki sen, hiç şüphesiz sen
25
izen
o zaman, o taktirde
26
le min ez zâlimîne
elbette zalimlerden