4. Hîzb, Şuarâ Sûresi

Şuarâ Suresi 207. Ayeti

1
mâ agnâ an-hum
onlara fayda vermez
2
şey
3
kânû
oldular
4
yumetteûne
metalandırılırlar
4. Hîzb, Şuarâ Sûresi

Şuarâ Suresi 208. Ayeti

1
ve mâ ehleknâ
ve biz helâk etmedik
2
min karyetin
(kasabalardan) bir kasabayı
3
illâ
den başka, olmaksızın, olmadıkça
4
lehâ
onun, ona
5
munzirûne
nezirler, uyarıcılar
4. Hîzb, Şuarâ Sûresi

Şuarâ Suresi 209. Ayeti

1
zikrâ
hatırla, zikret
2
ve mâ kunnâ
ve biz olmadık
3
zâlimîne
zalimler, zulmedenler
4. Hîzb, Şuarâ Sûresi

Şuarâ Suresi 210. Ayeti

1
ve mâ tenezzelet
ve indirmedi
2
bi-hi
onu
3
eş şeyâtînu
şeytanlar