2. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 68. Ayeti

1
ve ellezîne
ve onlar
2
lâ yed’ûne
tapmazlar
3
mea allâhi
Allah ile beraber
4
ilâhen
ilâh
5
âhara
diğerleri, başkaları
6
ve lâ yaktulûne
ve öldürmezler
7
en nefse
nefs, kimse, kişi
8
elletî
ki o
9
harreme
haram kıldı
10
allâhu
Allah
11
illâ
ancak, den başka
12
bi el hakkı
hak ile
13
ve lâ yeznûne
ve zina yapmazlar
14
ve men
ve kim
15
yef’al
yapar
16
zâlike
bu
17
yelka
karşılaşır
18
esâmen
günah, ceza, azap
2. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 69. Ayeti

1
yudâaf
kat kat artar
2
lehu
onun
3
el azâbu
azap
4
yevme el kıyâmeti
kıyâmet günü
5
ve yahlud
ve halid olur, daimî kalır, ebediyyen kalır
6
fî-hi
orada
7
muhânen
alçaltılmış olarak
2. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 70. Ayeti

1
illâ
ancak
2
men
kim
3
tâbe
tövbe etti
4
ve âmene
ve mü’min oldu
5
ve amile
ve yaptı
6
amelen sâlihan
salih amel, nefs tezkiyesi
7
fe
böylece, o taktirde
8
ulâike
işte onlar
9
yubeddilu
çevirir
10
allâhu
Allah
11
seyyiâti-him
onların günahları
12
hasenâtin
hasenatlar, sevaplar
13
ve kâne
ve oldu
14
allâhu
Allah
15
gafûren
gafur, günahları sevaba çeviren
16
rahîmen
rahîm olan,
2. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 71. Ayeti

1
ve men
ve kim
2
tâbe
tövbe etti
3
ve amile sâlihan
ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaptı
4
fe
böylece, o taktirde
5
inne-hu
muhakkak o
6
yetûbu
tövbe eder (ve Allah’a döner)
7
ilâ allâhi
Allah’a
8
metâben
tövbesi kabul edilmiş