4. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 37. Ayeti

1
ricâlun
adamlar
2
lâ tulhî-him
onları alıkoymaz, meşgul etmez, vazgeçirmez
3
ticâratun
ticaret
4
ve lâ
ve olmaz
5
bey’un
alışveriş
6
an zikrillâhi
Allah’ın zikrinden
7
ve ikâmi es salâti
ve namazın ikame edilmesi
8
ve îtâi ez zekâti
ve zekâtın verilmesi
9
yehâfûne
korkarlar
10
yevmen
gün
11
tetekallebu
döner, dönecek
12
fîhi el kulûbu
kalplerin
13
ve el ebsâru
ve gözler, bakışlar, görüşler
4. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 38. Ayeti

1
li yecziye-hum
onlara karşılığını vermesi için
2
allâhu
Allah
3
ahsene
en güzel
4
mâ amilû
yaptıkları şeyler
5
ve yezîde-hum
ve onlara arttırır
6
min fadli-hi
fazlından
7
vallâhu (ve allâhu)
ve Allah
8
yerzuku
rızıklandırır
9
men
kişi, kimse
10
yeşâu
diler
11
bi gayri
olmaksızın
12
hisâbin
hesap
4. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 39. Ayeti

1
vellezîne keferû
ve kâfirler
2
a’mâlu-hum
onların amelleri
3
ke serâbin
serap gibidir
4
bi kîatin
düz arazide
5
yahsebu-hu
onu zanneder
6
ez zam’ânu
susuz kalan, susamış olan
7
mâen
su
8
hattâ
olduğu zaman, olunca
9
izâ câe-hu
ona geldiği zaman, ulaştığı zaman
10
lem yecid-hu
onu bulamadı
11
şey’en
bir şey
12
ve vecedallâhe (vecede allâhe)
ve Allah’ı buldu
13
inde-hu
yanında
14
feveffâhu (fe veffâ-hu)
böylece ona tam olarak ödedi
15
hisâbe-hu
onun hesabını
16
vallâhu (ve allâhu)
ve Allah
17
serîu
seri, çabuk
18
el hisâbi
hesap
4. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 40. Ayeti

1
ev
veya
2
ke zulumâtin
karanlıklar gibidir
3
fî bahrin
denizde
4
lucciyyin
(çok) derin
5
yagşâ-hu
onu örter, kaplar
6
mevcun
dalga
7
min fevkı-hi
onun üstünden
8
mevcun
dalga
9
min fevkı-hi
onun üstünden
10
sehâbun
bulutlar
11
zulumâtun
karanlıklar
12
ba’du-hâ
onun bir kısmı
13
fevka
üzerinde, üstünde
14
ba’dın
bir kısım
15
izâ ahrace
çıkardığı zaman
16
yede-hu
onun eli
17
lem yeked yerâ-hâ
neredeyse onu göremez
18
ve men
ve kimse
19
lem yec’alillâhu (yec’ali allâhu)
Allah kılmazsa
20
lehu
onu, ona
21
nûren
nur
22
fe
artık
23
mâ lehu
onun için yoktur
24
min nûrin
(nurlardan) bir nur