3. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 6. Ayeti

1
ve yesta’cilûne-ke
ve senden acele (acil) istiyorlar
2
bi es seyyieti
kötülüğü
3
kable el haseneti
iyilikten önce
4
ve kad
ve oldu
5
halet
gelip geçti
6
min kabli-him
onlardan önce
7
el mesulâtu
8
ve inne
ve muhakkak
9
rabbe-ke
senin Rabbin
10
le zû
mutlaka sahiptir
11
magfiretin
mağfiret
12
li en nâsi
insanlar için
13
alâ zulmi-him
onların zulümlerine karşılık
14
ve inne
ve muhakkak
15
rabbe-ke
senin Rabbin
16
le şedîdu el ıkâbi
mutlaka ikabı (azabı, cezası) çok şiddetli
3. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 7. Ayeti

1
ve yekûlu
ve derler, söylerler
2
ellezîne keferû
inkâr eden kimseler
3
lev lâ
olmaz mıydı
4
unzile
indirildi
5
aleyhi
ona
6
âyetun
bir âyet, bir mucize
7
min rabbi-hi
Rabbinden
8
innemâ
sadece, yalnız
9
ente
sen
10
munzirun
uyarıcı, uyaran
11
ve li kulli kavmin
ve bütün kavim(ler) için (vardır)
12
hâdin
hidayet eden kimse (hidayetçi)
3. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 8. Ayeti

1
allâhu
Allah
2
ya’lemu
bilir
3
ne, neyi
4
tahmilu
taşır
5
kullu
her, hepsi, bütün
6
unsâ
kadınlar
7
ve mâ
ve ne, neyi
8
tegîdu
azalır
9
el erhâmu
rahimler
10
ve mâ
ve ne, neyi
11
tezdâdu
artırır
12
ve kullu şey’in
ve herşey
13
inde-hu
onun katında, yanında
14
bi
ile
15
mıkdârin
ölçülü, kaderi (miktarı, durumu) belirlenmiş, ölçülmüş
3. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 9. Ayeti

1
âlimu
bilir
2
el gaybi
gaybı
3
ve eş şehâdetil
ve şehadet edileni, görüleni
4
kebîru
büyük olan
5
el muteâli
herşeyden üstün, yüce, âlî olan