2. Hîzb, Yûsuf Sûresi

Yûsuf Suresi 87. Ayeti

1
yâ beniyye izhebû
ey oğullarım, gidiniz
2
fe
artık
3
tehassesû
iyice araştırın
4
min yûsufe
Yusuf’tan, Yusuf’u
5
ve ehî-hi
ve onun kardeşi
6
ve lâ te’yesû
ve umut kesmeyin
7
min revhi allâhi
8
inne-hu
çünkü o
9
lâ ye’yesu
umut kesmezler
10
min revhi allâhi
Allah’ın rahmetinden, Allah’ın vereceği ferahlıktan, sevinçten
11
illâ
…den başkası, hariç
12
el kavmu el kâfirûne
kâfirler kavmi (onu inkâr edenler topluluğu)
2. Hîzb, Yûsuf Sûresi

Yûsuf Suresi 88. Ayeti

1
fe lemmâ
böylece, olduğu zaman
2
dehalû
girdiler
3
aleyhi
ona (onun yanına, huzuruna)
4
kâlû
dediler
5
yâ eyyuhâ el azîzu
ey vezir, ey azîz
6
messenâ
bize dokundu
7
ve ehlenâ
ve ailemize
8
ed durru
şiddetli darlık
9
ve ci’nâ
ve geldik
10
bi
ile
11
bidâatin
sermaye
12
muzcâtin
önemsiz, az
13
fe evfi
tam ver
14
lenâ
bize
15
el keyle
ölçek
16
ve tesaddak
sadaka ver, bağışta bulun
17
aleynâ
bize
18
innallâhe (inne allâhe)
muhakkak Allah
19
yeczî
karşılığını öder, mükâfatını verir
20
el mutesaddikîne
sadaka verenler, tasaddukta bulunanlar
2. Hîzb, Yûsuf Sûresi

Yûsuf Suresi 89. Ayeti

1
kâle
dedi
2
hel
mi
3
alimtum
siz bildiniz
4
neler, ne
5
fealtum
siz yaptınız
6
bi yûsufe
Yusuf’a
7
ve ahî-hi
ve onun kardeşi
8
iz
o zaman
9
entum
siz
10
câhilûne
cahiller
2. Hîzb, Yûsuf Sûresi

Yûsuf Suresi 90. Ayeti

1
kâlû
dediler
2
e inne-ke
gerçekten sen misin
3
le ente yûsufu
mutlaka sen Yusuf’sun
4
kâle
dedi
5
ene yûsufu
ben Yusuf’um
6
ve hâzâ
ve bu
7
ahî
kardeşim
8
kad
andolsun
9
menne allâhu
Allah ni’metlendirdi (ni’met verdi)
10
aleynâ,
bize
11
inne-hu
muhakkak, çünkü
12
men yettekı
kim takva sahibi olursa
13
ve yasbir
ve sabreder
14
fe innallâhe
o taktirde, muhakkak ki Allah
15
lâ yudî’u ecre
karşılığını zayi etmez (boşa çıkarmaz)
16
el muhsinîne