4. Hîzb, Yûnus Sûresi

Yûnus Suresi 62. Ayeti

1
e lâ
öyle değil mi
2
inne
muhakkak
3
evlîyâe allâhi
Allah’ın dostları
4
lâ havfun
korku yoktur
5
aleyhim
onlara
6
ve lâ
ve olmaz
7
hum
onlar
8
yahzenûne
mahzun
4. Hîzb, Yûnus Sûresi

Yûnus Suresi 63. Ayeti

1
ellezîne
o kimseler
2
âmenû
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
3
ve kânû
ve oldular
4
yettekûne
takva sahibi olurlar
4. Hîzb, Yûnus Sûresi

Yûnus Suresi 64. Ayeti

1
lehum el buşrâ
onlara müjde vardır
2
fî el hayâti ed dunyâ
dünya hayatında
3
ve fî el âhıreti
ve ahirette
4
lâ tebdîle
değişmez
5
li kelimâti allâhi
Allah’ın sözü, kelimesi
6
zâlike
işte bu
7
huve el fevzu el azîm
o en büyük mükâfat (fevzdir)
4. Hîzb, Yûnus Sûresi

Yûnus Suresi 65. Ayeti

1
ve lâ yahzun-ke
ve seni üzmesin, mahzun olma
2
kavlu-hum
onların sözleri
3
inne el izzete
muhakkak ki izzet
4
lillâhi (li allâhi)
Allah’ındır
5
cemîan
bütünü, hepsi
6
huve es semîu
o işitendir
7
el alîmu
bilendir