1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 2. Ayeti Meali

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
Żâlike-lkitâbu lâ raybe(*) fîhi(*) huden lilmuttekîn(e)
1
zâlike
işte bu, bu
2
el kitâbu
kitap
3
yok, değil
4
reybe
şüphe
5
fî-hi
onun hakkında, onun içinde, onda
6
huden
hidayet, hidayete erdiren
7
li el muttekîne
takva sahipleri için

Diyanet İşleri Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) İşte o Kitap, bunda şüphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi.
Elmalılı Hamdi Yazır İşte o kitap, bunda şüphe yok, ayni hidayet, korunacaklar için
Diyanet Vakfı O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
Abdulbaki Gölpınarlı Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Takvâ sahiplerine yol göstericidir.
Adem Uğur O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
Ahmed Hulusi Hakkında şüphe edilmesi mümkün olmayan o Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi (KİTAP), korunmak isteyenlere gerçeği idrak etme kaynağıdır.
Ahmet Tekin Geçmiş kutsal kitaplarda, Muhammed’e vahyedileceği müjdelenen, bütün insanların iman etmekle, uygulamakla yükümlü olduğu, yürürlükteki tek ve son ilâhî kitap yalnızca bu mükemmel, kutsal kitaptır, Kur’ân’dır. Allah katından indirildiğinde, kaynağında, vahyinde ve içindeki bilgilerde; geçmiş kitaplarda müjdelenen, bütün insanları muhatap alan, yürürlükteki tek ve son kitap olduğunda, şüphe ve tereddüt yoktur.
Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için, bir hidayet rehberidir.
Ahmet Varol Bu (Kur'an-ı Kerim) doğruluğunda şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet rehberidir.
Ali Fikri Yavuz Bu, O kitaptır ki, kendisinden hiç şüphe yoktur ve daha önceki kitaplarda, Allah’ın inzâl edeceğini vaad buyurduğu kâmil kitaptır. Âhirette zarar verecek şeylerden korunanlar (takva sahipleri) için delildir, yol göstericidir.
Bekir Sadak Bu, dogrulugu suphe goturmeyen ve Allah'a karsi gelmekten sakinanlara yol gosteren Kitab'dir.
Celal Yıldırım İşte bu kitab ki onda (Allah tarafından indirildiğinde) hiç şüphe yoktur. Muttakî (İlâhî buyruklara uyup kötülüklerden ve yasaklardan kaçınıp korunanları doğru yola irşâd eder.
Diyanet İşleri 2 Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'dır.
Fizilil Kuran Doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır.
Gültekin Onan Bu, içinde / hakkında kuşku olmayan, muttakiler için yol gösterici (hüden) bir kitaptır.
Hasan Basri Cantay Bu, o kitab'dır ki kendisinde (Allah katından gönderilmiş olduğunda) hiç şübhe yokdur. (O) takvaa sahibleri için doğru yolun ta kendisidir.
Hayat Neşriyat İşte bu, o Kitab’dır ki, onda şübhe yoktur. Takvâ sâhibleri için bir hidâyettir.
Ibni Kesir İşte bu kitab, onda hiç bir şüphe yoktur, müttekiler için hidayettir.
Muhammed Esed Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi kelam Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara bir rehber (olarak indirilmiş)tir,
Ömer Nasuhi Bilmen (1-2) Elif, lâm, mîm. İşte bu kitap ki, bunda bir şekk yoktur. Muttakîler için bir hidâyettir.
Ömer Öngüt Bu Kitap'ta hiçbir şüphe yoktur. O, takvâ sahipleri için yol göstericidir.
Şaban Piris (2-3) Hiç kuşkusuz bu kitap, kendilerini günahlardan korumaya çalışan, görmediği halde inanan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcayanlar için yol göstericidir.
Suat Yıldırım İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere!
Tefhim-ül Kuran Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için de kılavuz olan bir kitaptır.
Ümit Şimşek Şu kitap ki, onda hiç kuşku yoktur. Takvâ sahipleri için o bir yol göstericidir.

Diyanet Tefsiri Bakara sûresi Medine’de nâzil olduğuna göre daha önce birçok sûrenin gelmiş olması gerekir. Bu sûrelerle önemli bir kısmı tamamlanmış bulunan metne “kitap” demek uygun görülmüştür. “Şüphe yok” ifadesi, hem kitabın Allah’tan geldiği, anlatmak istediğini açıkça anlatabildiği hem de onun bir kılavuz, rehber, ışık olmasıyla ilgilidir; her iki konuda da şüpheye yer yoktur. “Rehber” diye çevirdiğimiz hüdâ hidâyetle aynı kökten olup Allah’ın razı olduğu hayat tarzında, iman, ibadet ve ahlâk yolunda ilâhî rehberliği ifade etmektedir. Bu rehberlikten yararlanabilmek için kişide yukarıdaki âyetlerde nitelikleri açıklanan bilincin bulunması gerekir (geniş bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Hidâyet”, DİA, XVII, 473-477). Müttaki (takvâ sahibi) ve takvâ dilimizde de kullanılan Arapça asıllı kelimelerdendir. Müttakiler kelimesinin lügat mânası, “sakınılması gereken şeylerden sakınanlar” demektir. Kur’an’da ve özellikle bu âyette geçen takvânın mânası onu takip eden âyetlerde açıklanmıştır. Buna göre takvâ sahibi kimselerde şu beş vasıf vardır: Gayba iman etmek, namazı doğru ve devamlı kılmak, Allah’ın verdiklerinden bir kısmını O’nun rızâsı için harcamak, Kur’an’a olduğu gibi diğer peygamberlere gönderilen kitaplara da inanmak ve âhiret konusunda kesin inanç sahibi olmak. Bu vasıfları kendinde gerçekleştirmiş olan mümin takvâ sahibidir, müttakidir. Böylece takvâ sahibi olan müminlerde hâsıl olan şuur, duygu ve davranışlarla ilgili başka açıklamalar da yapılmıştır. Konuyla ilgili birkaç hadisin anlamı şöyledir: “Kul, sakıncalı olana düşmemek için sakıncasız olandan da çekinmedikçe takvâ sahibi olamaz” (Tirmizî, “Kıyâme”, 19; İbn Mâce, “Zühd”, 24). “Kul, vicdanını rahatsız eden şeyi terketmedikçe takvâ derecesini elde edemez (Buhârî, “Îmân”, 1). Ebû Hüreyre’ye nisbet edilen bir benzetme, “Yolda yürürken dikenler görürsen ya yolu değiştirirsin ya da dikene dokunmadan geçmenin bir yolunu arar ve bulursun; işte takvâ da budur; hayatı Allah Teâlâ’nın yasakladığı kötülüklere bulaşmadan yaşamaya çalışmaktır” (takvâ hakkında ayrıca bk. Bakara 2/197).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Eva pirtûka hanê, tu dudilî têda tune ye, ku ji Yezdan hatîye hinartinê. Bi xweber jî bê dudilî beled e ji bona xudaparisan.
Sahih International / English / Ingilizce This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah -
M.Pickthall / English / Ingilizce This is the Scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil).
Muhsin Khan / English / Ingilizce This is the Book (the Quran), whereof there is no doubt, a guidance to those who are Al-Muttaqun [the pious and righteous persons who fear Allah much (abstain from all kinds of sins and evil deeds which He has forbidden) and love Allah much (perform all kinds of good deeds which He has ordained)].
Yusuf Ali / English / Ingilizce This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear(26) Allah.
Shakir / English / Ingilizce This Book, there is no doubt in it, is a guide to those who guard (against evil).
Dr. Ghali / English / Ingilizce That is the Book, there is no suspicion about it, a guidance to the pious.
Albanian / Shqip / Arnavutça Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim, udhëzues për ata që frikësohen (nga All-llahu).
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə(Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır.
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
Bulgarian / Български / Bulgarca Тази Книга -; без съмнение в нея -; е напътствие за богобоязливите,
Chinese / 中文 / Çince 這部經,其中毫無可疑,是敬畏者的向導。
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 这部经,其中毫无可疑,是敬畏者的向导。
Czech / Česky / Çekçe Toto Písmo, o němž pochyby není, je vedením pro bohabojné,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Dit is het boek, waaromtrent geen twijfel bestaat; de richtsnoer van de godvreezenden,
Farsi / فارسی / Farsça این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است.
Finnish / Suomi / Fince opastus jumalaapelkääväisille ja pahaa karttaville ,
French / Français / Fransızca C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux .
German / Deutsch / Almanca Dieses Buch (der Koran) ist Gottes Offenbarung. Daran ist nicht zu zweifeln. Es enthält Rechtleitung für die Frommen,
Hausa / Hausa Dili Wãncan ne Littãfi, bãbu shakka a cikinsa, shiriya ne ga mãsu taƙawa.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,
Italian / Italiano / Italyanca Questo è il Libro su cui non ci sono dubbi, una guida per i timorati,
Japanese / 日本語 / Japonca それこそは,疑いの余地のない啓典である。その中には,主を畏れる者たちへの導きがある。
Korean / 한국어 / Korece 의심할 바 없는 이 성서는 하나님을 공경하는 자들의 이정 표요
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili ഇതാകുന്നു ഗ്രന്ഥം. അതില്‍ സംശയമേയില്ല. സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ നേര്‍വഴി കാണിക്കുന്നതത്രെ അത്‌.
Maranao / mәranaw Katii so kitab; a da a sangka a madadalm on, a toroan ko khipanananggila;
Norwegian / Norsk / Norveççe Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige,
Polski / Polish / Polonya Dili To jest Księga - nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych;
Portuguese / Português / Portekizce Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos tementes a Deus;
Romanian / Română / Rumence Aceasta este cartea cea mai presus de orice îndoială, călăuzire celor temători,
Russian / Россия / Rusça Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных,
Somali / Somalice Kitaabkaas (Quraanka) shaki kuma jiro Hanuunbaana ugu sugan kuwa dhawrsada.
Spanish / Español / Ispanyolca Ésta es la Escritura, exenta de dudas, como dirección para los temerosos de Alá,
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Hiki ni Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake; ni uwongofu kwa wachamungu,
Svenska / Swedish / Isveççe DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen,
Tatarça / Tatarish / Tatarca Коръәннең Аллаһудан иңдерелгән хак китап икәнлегендә һич шик юк, бу китап аның белән гамәл кылучы тәкъвә мөэминнәргә хак юлны күрсәтүче – һидәятдер.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili คัมภีร์นี้ ไม่มีความสงสัยใด ๆ ในนั้น เป็นคำแนะนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น
Urdu / اردو / Urduca یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں (کہ کلامِ خدا ہے۔ خدا سے) ڈرنے والوں کی رہنما ہے
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Бу китобда шак-шубҳа йўқ, у тақводорларга ҳидоятдир. (Яъни, Қуръони Карим шундай китобки, унинг ҳақлигига ҳеч шак-шубҳа йўқ. Унда ҳамма нарса очиқ-ойдин, аниқ-равшандир. Қуръони Каримнинг бир сифати "тақводорларга ҳидоятдир". Ҳидоят-мақсадга эриштиргувчи лутф билан йўл кўрсатишдир. Тақводорлар эса, уқубатга элтгувчи нарсалардан сақланадиган шахслардир. Демак, Қуръони Карим ҳидоятидан баҳраманд бўлиш учун тақводор бўлиш керак экан. Тақвосиз қалбга Қуръони Карим ҳидоят солмайди. Кимки Қуръони Каримдан ҳидоят олибдими, демак унда тақво бор экан.)
Bengali / বাংলা / Bengalce এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,
Tamil / தமிழர் / Tamilce இது, (அல்லாஹ்வின்) திரு வேதமாகும்;, இதில் எத்தகைய சந்தேகமும் இல்லை, பயபக்தியுடையோருக்கு (இது) நேர்வழிகாட்டியாகும்.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>